Infrarakentaminen

 

  • tien‐ ja kadunrakennus (kunnallistekniikka)
  • alue‐ ja pihatyöt
  • pohjanvahvistus
  • paalutukset ja ponttaukset
  • paalulaatat
  • laiturit ja tukiseinät
  • patorakenteet
  • sillanrakennus, keskisuuret ja vaativat sillat R2
  • siltojen korjaukset K2
  • tuulivoimaloiden maarakennustyöt