Kalliorakentaminen

 

  • avo‐ ja tunnelilouhinta
  • ruiskubetonointi kuivaruikutuksena
  • kallion verhoinjektointi
  • seinien ja tunneleiden pulttaukset
  • kalliopintojen verkotukset
  • salaojitukset
  • pinnoitukset
  • kallion mekaaninen irrotus ilman räjähdysainetta.